Dlaczego odchodzisz?

  • Vendoria

Dla inwestora

Dla inwestora

Poniżej zamieszczamy garść informacji dla potencjalnych Inwestorów i osób zainteresowanych współpracą z nami.

    1. PROBLEM I ROZWIĄZANIE.
    
Problem

    Użytkownik dostępnych dziś wyszukiwarek, bazujących na standardowych rozwiązaniach, sam przeglądał, często nawet przez wiele godzin oferty pojedyńczych sklepów internetowych, portali sprzedażowych i aukcyjnych. Czas spędzony na poszukiwaniach konkretnego produktu nigdy nie był gwarantem tego, że oferta, na którą się zdecydował była najkorzystniejsza. To pierwszy aspekt problemu - czas i brak gwarancji uzyskania pożądanego efektu.

Każdy klient, po odnalezieniu produktu, którego zakupem był zainteresowany, musiał zalogować się na każdej ze stron prowadzącej sprzedaż e-commerce osobno, podając niezbędne dane, nr karty kredytowej i wiele innych szczegółów. To drugi aspekt problemu - czas konieczny na kolejne wpisywanie danych; często też klienci nie pamiętają niektórych, żądanych przy logowaniu danych, co dodatkowo przyczynia się do poczucia dyskomfortu w trakcie zakupów lub powoduje odstąpienie od zamiaru dokonania zakupu.
    
Rozwiązanie
    Rozwijana przez SoftWizard technologia umożliwia spojrzenie z nowej perspektywy na dokonywanie zakupów on-line. SoftWizard opracował vendoria.pl - metawyszukiwarkę produktów (towarów) z całego świata. Nasz mechanizm wyszukiwania umożliwia agregowanie, pobieranie i rankowanie informacji o produktach (towarach) ze wszystkich, dostępnych on-line źródeł. To co wyróżnia vendoria.pl to automatyczny system wyszukiwania produktów (towarów), umożliwiający automatyczne monitorowanie ofert dostępnych w internecie. Po odnalezieniu poszukiwanego produktu (towaru) vendoria.pl powiadamia klienta o wynikach poszukiwań.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

vendoria.pl jest projektem autorskim, stworzonym w całości przez nasz zespół w technologii Java i PHP. Kod źródłowy jest naszą największą własnością intelektualną. Nasze logo i nazwa jest w trakcie rejestracji w Urzędzie Patentowym RP.
    
3. WIELKOŚĆ I ZASIĘG

Model biznesowy naszego autorskiego pomysłu, zastosowany w Platformie Vendoria dostarcza narzędzi umożliwiających (przy odpowiednich nakładach) powstanie koncernu światowego w branży e-commerce.

Nowa spółka (w przyszłości koncern) mogłoby łączyć korzyści oferowane w tej chwili osobno przez światowych potentatów - google i amazone.
Narzędzie pod nazwą vendoria.pl jest obecnie przygotowane do działania. To, czy zacznie działać w Polsce, na jednym z wielu lokalnych rynków w Europie, czy w wymiarze rynku ogólnoeuropejskiego, albo na rynku światowym, zależy jedynie od wielkości inwestycji. Na dzień dzisiejszy Platformie Vendoria oferuje praktycznie nieograniczoną możliwość skalowania projektu.

Warto zauważyć przy tej okazji, że vendoria.pl jest również doskonałym narzędziem, mogącym służyć po prostu zdominowaniu handlu e-commerce w wybranych regionach Świata, z możliwością zakupu towarów lokalnie niedostępnych.

4. JAKIE KORZYŚCI PROPONUJEMY INWESTOROM ?

  • przychody wynikające z tytułu posiadania części udziałów (oprócz przychodów, jakie należą się współwłaścicielom - np. dywidendy, trzeba mieć na uwadze nasze dążenie do wzrostu wartości udziałów, szczególnie po przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną),
  • przychody wynikające z tytułu podziału wypracowanych przez firmę zysków,
  • możliwość współpracy Platformy Vendoria z innymi firmami z grupy biznesowo-kapitałowej , stworzonej lub działającej na rzecz ewentualnego Inwestora,
  • wszelkie korzyści płynące z udziału w biznesie przyszłości, który wpisuje się dziś w bezpieczny, stabilny model biznesowy umożliwiającym kontrolowanie i wywieranie wpływu na rynki światowe.

Dodatkowo, Inwestor może wykorzystać wiele informacji, które dziś może nie mają wielkiego znaczenia biznesowego, ale w przyszłości mogą warunkować osiąganie zysków.
Przy dodatkowej inwestycji w zastosowanie rozwiązań AI, już dziś można uzyskać zwiększenie obrotów poprzez proponowanie Użytkownikom możliwości zakupu towarów, jakimi ostatnio się interesowali.

5. KORZYŚCI DODANE.

Korzyścią dodaną jest ciągle rozbudowująca się wiedza o cenach towarów w różnych częściach świata, trendy rynkowe, jakie można będzie obserwować w zbiorowych reakcjach zakupowych (zamówieniach, wyszukiwaniach, sposobach dokonywania płatności).

Wydaje się, że Vendoria może zostać częścią nowego szlaku jedwabnego, którego formowanie mamy możliwość obserwować. Powstaje on poprzez wyznaczanie kierunków handlu przyszłości ponad granicami nie tylko państw, ale i regionów i kontynentów. Jednym z jego elementów jest współpraca z firmami z Chin oraz skuteczna konkurencja z portalami sprzedażowymi, pominięcie efektu sieciowego przy wejściu na dowolny rynek na świecie (również takie, które dziś wydają się mocno zmonopolizowane).


6. PŁATNOŚCI on-line

W dążeniu do większej elastyczności w sferze realizowania operacji finansowych, związanych z realizacją płatności on-line na Platformie Vendoria, przy możliwości zaangażowania większych nakładów kapitałowych, istnieje możliwość (na którą chcielibyśmy zwrócić uwagą) stworzenia własnej organizacji finansowej, obsługującej system płatności on-line.

Własna instytucja finansowa dla płatności on-line to praktycznie wykluczenie problemów z rozliczaniem z partnerami biznesowymi z zewnątrz firmy oraz z Użytkownikami Platformy.

Warto przy tym rozważyć pomysł realizowania płatności za pomocą kryptowalut. Z jednej strony gwarantuje to większą elastyczność biznesu, w którym płaci się walutami ogólnoświatowymi, z drugie stanowi kolejny krok w kierunku zajęcia pozycji operatora handlu przyszłości.

Nasze oczekiwania

Inwestorów, którzy zdecydują się zainwestować większe kwoty, zapraszamy do indywidualnego kontaktu.
Inwestorom zainteresowanym inwestycjami w mniejszych wymiarach polecamy naszą platformę crowdfundingową vendorka.pl


KONTAKT:

kontakt@softwizard.pl

Dodaj komentarz